Chính sách bảo mật

BaloCoupon không lưu trữ hay thu thập bất cứ thông tin cần bảo mật gì của ngời dùng, khi chưa được phép.

Mọi hành động của Balo Coupon khi tương tác với bạn đọc đều dựa trên hành vi tự nguyên của bạn, được liệt kêt bao gồm:

  • Đọc các thông tin hữu ích trên balocoupon.com
  • Like hoặc theo dõi fanpage của balocoupon.com
  • Sử dụng các mã coupon của balocoupon.com chia sẻ
  • Đăng ký email để nhận tin khuyến mại
  • Cấp phép trình duyệt để nhận thông bao tin bài mới từ balocoupon.com

Tất cả các tương tác trên, là tương tác hữu ích cho người dùng. Vì vậy, chúng tôi không hề có bất kỳ hành động gì làm gây hại đến bạn đọc.

Trân trọng!